Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 172 505 181 207
Sum driftskostnader -176 252 -175 420
Driftsresultat -3 747 5 787
Resultat før skatt -5 374 2 734
Årsresultat -4 137 1 710
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 13 857 17 258
Omløpsmidler 44 381 54 297
Sum gjeld 67 162 77 845
Sum egenkapital 20 870 25 007
Sum egenkapital og gjeld 88 032 102 852
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mani Hovedkontor
Orgnummer 990 514 828
Telefon (+47) 52 71 78 49
Telefaks (+47) 52 71 67 27
E-post post@skomani.no
Hjemmeside www.skomani.no
Besøksadresse Haraldsgata 126, 5527 Haugesund
Postadresse Postboks 344, 5501 Haugesund

Nøkkelpersoner