Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 159 266 163 801
Sum driftskostnader -165 824 -161 323
Driftsresultat -6 558 2 478
Resultat før skatt -8 139 10 451
Årsresultat -6 565 10 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 7 897 7 579
Omløpsmidler 43 538 45 683
Sum gjeld 59 378 55 679
Sum egenkapital 22 165 28 730
Sum egenkapital og gjeld 81 543 84 408
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mani Hovedkontor
Orgnummer 990 514 828
Telefon (+47) 52 71 78 49
Telefaks (+47) 52 71 67 27
E-post post@skomani.no
Hjemmeside www.skomani.no
Besøksadresse Haraldsgata 126, 5527 Haugesund
Postadresse Postboks 344, 5501 Haugesund

Nøkkelpersoner