Nøkkeltall 2016 2014
Sum driftsinntekter 137 357 180 607
Sum driftskostnader -155 284 -193 733
Driftsresultat -17 927 -13 126
Resultat før skatt -7 540 13 642
Årsresultat -5 807 10 015
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2014
Varige driftsmidler 18 397 15 084
Omløpsmidler 62 886 57 366
Sum gjeld 69 841 57 608
Sum egenkapital 31 552 39 251
Sum egenkapital og gjeld 101 393 96 859
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn PSW Group AS
Orgnummer 990 566 739
Telefon (+47) 55 70 70 90
Telefaks (+47) 55 70 70 91
Mobiltelefon (+47) 976 92 693
Hjemmeside www.psw.no
Besøksadresse Kokstadflaten 19 A, 5257 Kokstad
Postadresse Kokstadflaten 19 A, 5257 Kokstad

Nøkkelpersoner