Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 107 726 90 128
Sum driftskostnader -95 892 -77 936
Driftsresultat 11 834 12 193
Resultat før skatt 8 791 10 443
Årsresultat 6 587 7 957
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 96 980 92 387
Omløpsmidler 51 934 31 267
Sum gjeld 114 802 98 895
Sum egenkapital 35 535 34 665
Sum egenkapital og gjeld 150 337 133 561
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Drammen Lift Utleie
Orgnummer 990 579 873
Telefon (+47) 32 26 02 80
Telefaks (+47) 32 26 02 81
Mobiltelefon (+47) 480 55 000
E-post post@drammenlift.no
Hjemmeside www.drammenlift.no
Besøksadresse Holmestrandsveien 98, 3036 Drammen
Postadresse Holmestrandsveien 98, 3036 Drammen

Nøkkelpersoner