Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 855 733
Sum driftskostnader -165 -181
Driftsresultat 690 552
Resultat før skatt 612 484
Årsresultat 447 354
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 147 2 891
Omløpsmidler 157 522
Sum gjeld 2 412 2 569
Sum egenkapital 893 844
Sum egenkapital og gjeld 3 305 3 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bjørnerudveien 12 C AS
Orgnummer 990 618 674
Telefon (+47) 22 83 23 02
Besøksadresse Bjørnerudveien 12 C, 1266 Oslo
Postadresse Bjørnerudveien 12 C, 1266 Oslo

Nøkkelpersoner