Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 885 896
Sum driftskostnader -525 -363
Driftsresultat 359 533
Resultat før skatt 141 378
Årsresultat 115 290
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 007 3 077
Omløpsmidler 6 10
Sum gjeld 6 794 5 214
Sum egenkapital 1 063 949
Sum egenkapital og gjeld 7 858 6 163
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bjørnerudveien 12 C AS
Orgnummer 990 618 674
Telefon (+47) 22 83 23 02
Besøksadresse Bjørnerudveien 12 C, 1266 Oslo
Postadresse Bjørnerudveien 12 C, 1266 Oslo

Nøkkelpersoner