Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 10 951 885
Sum driftskostnader -554 -525
Driftsresultat 10 397 359
Resultat før skatt 7 992 141
Årsresultat 5 484 115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 3 007
Omløpsmidler 0 6
Sum gjeld 2 337 6 794
Sum egenkapital 6 924 1 063
Sum egenkapital og gjeld 9 260 7 858
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bjørnerudveien 12 C AS
Orgnummer 990 618 674
Telefon (+47) 22 83 23 02
Besøksadresse Bjørnerudveien 12 C, 1266 Oslo
Postadresse Bjørnerudveien 12 C, 1266 Oslo

Nøkkelpersoner