Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 772 834
Sum driftskostnader -710 -749
Driftsresultat 62 85
Resultat før skatt 62 85
Årsresultat 46 62
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 23 0
Omløpsmidler 494 449
Sum gjeld 156 135
Sum egenkapital 361 315
Sum egenkapital og gjeld 517 449
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Galleri Dagfinn Bakke AS
Orgnummer 990 650 810
Telefon (+47) 76 07 19 98
Telefaks (+47) 76 07 17 62
Mobiltelefon (+47) 995 96 949
E-post dagfinnb@online.no
Hjemmeside www.dagfinnbakke.no
Besøksadresse Richard Withs gate 4, 8300 Svolvær
Postadresse Postboks 196, 8301 Svolvær

Nøkkelpersoner