Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 237 -12 028
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 10 580 -12 774
Resultat før skatt 10 581 -12 774
Årsresultat 10 581 -12 774
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 155 787 78 860
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 153 222 78 805
Sum egenkapital og gjeld 155 787 78 860
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Navigator I
Orgnummer 990 696 578
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner