Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 75 6 178
Sum driftskostnader -214 -5 730
Driftsresultat -139 449
Resultat før skatt -139 447
Årsresultat -325 326
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 247
Omløpsmidler 205 417
Sum gjeld 205 407
Sum egenkapital 0 444
Sum egenkapital og gjeld 205 850
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B & M Bygg AS
Orgnummer 990 917 620
Telefon (+47) 909 87 883
Telefaks (+47) 64 92 91 31
Mobiltelefon (+47) 909 87 883
E-post firmapost@bmbygg.no
Hjemmeside www.bmbygg.no
Besøksadresse Brobekkveien 80 C, 0582 Oslo
Postadresse Trondheimsvegen 296, 2016 Frogner

Nøkkelpersoner