Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 68 327 65 619
Sum driftskostnader -65 100 -65 649
Driftsresultat 3 228 -31
Resultat før skatt 2 792 -285
Årsresultat 2 012 -243
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 694 1 400
Omløpsmidler 18 719 16 970
Sum gjeld 10 731 8 439
Sum egenkapital 9 760 9 967
Sum egenkapital og gjeld 20 491 18 406
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Quality Hotel 33
Orgnummer 991 063 404
Telefon (+47) 23 19 33 33
Telefaks (+47) 23 19 33 34
E-post q.hotel33@choice.no
Hjemmeside https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-33/
Besøksadresse Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
Postadresse Postboks 173 Økern, 0509 Oslo

Nøkkelpersoner