Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 76 869 73 265
Sum driftskostnader -72 778 -69 633
Driftsresultat 4 091 3 632
Resultat før skatt 3 867 3 250
Årsresultat 2 875 2 351
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 818 2 092
Omløpsmidler 21 677 20 789
Sum gjeld 15 040 13 242
Sum egenkapital 9 542 9 707
Sum egenkapital og gjeld 24 582 22 949
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Quality Hotel 33
Orgnummer 991 063 404
Telefon (+47) 23 19 33 33
Telefaks (+47) 23 19 33 34
E-post q.hotel33@choice.no
Hjemmeside https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-33/
Besøksadresse Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
Postadresse Postboks 173 Økern, 0509 Oslo

Nøkkelpersoner