Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 72 547 75 957
Sum driftskostnader -69 909 -73 281
Driftsresultat 2 639 2 677
Resultat før skatt 2 406 2 435
Årsresultat 1 863 1 821
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 707 3 043
Omløpsmidler 19 954 19 137
Sum gjeld 12 494 12 285
Sum egenkapital 10 321 10 013
Sum egenkapital og gjeld 22 815 22 297
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Quality Hotel 33
Orgnummer 991 063 404
Telefon (+47) 23 19 33 33
Telefaks (+47) 23 19 33 34
E-post q.hotel33@choice.no
Hjemmeside https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-33/
Besøksadresse Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
Postadresse Postboks 173 Økern, 0509 Oslo

Nøkkelpersoner