Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -274 -187
Driftsresultat -274 -187
Resultat før skatt 7 739 2 992
Årsresultat 7 556 2 623
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 74 054 59 487
Sum gjeld 51 465 26 403
Sum egenkapital 79 822 96 326
Sum egenkapital og gjeld 131 287 122 729
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Melbye Bygg Holding AS
Orgnummer 991 236 198
Telefon (+47) 63 87 01 50
Telefaks (+47) 63 87 01 02
Besøksadresse Prost Stabels vei 22, 2019 Skedsmokorset
Postadresse Postboks 160, 2021 Skedsmokorset

Nøkkelpersoner