Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 852 662 895 026
Sum driftskostnader -827 090 -868 175
Driftsresultat 25 573 26 851
Resultat før skatt 22 393 27 060
Årsresultat 15 327 18 648
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 41 413 35 564
Omløpsmidler 151 012 149 833
Sum gjeld 240 595 235 287
Sum egenkapital 13 176 17 848
Sum egenkapital og gjeld 253 770 253 136
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Top Toy Norge
Orgnummer 991 492 704
Telefon (+47) 35 53 36 50
Telefaks (+47) 21 07 53 99
Hjemmeside www.br-leker.no
Besøksadresse Pindsleveien 1 C, 3221 Sandefjord
Postadresse Postboks 2044, 3202 Sandefjord

Nøkkelpersoner