Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 504
Sum driftskostnader -239 -347
Driftsresultat -238 156
Resultat før skatt 6 628 -2 791
Årsresultat 6 620 -2 774
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 640 678
Omløpsmidler 1 178 3 593
Sum gjeld 5 090 8 344
Sum egenkapital 7 010 4 562
Sum egenkapital og gjeld 12 100 12 906
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ek K AS
Orgnummer 991 877 584
Telefon (+47) 995 31 607
Mobiltelefon (+47) 995 31 607
E-post kurt@fargerike-alta.no
Besøksadresse Nordre Ringvei 27, 9511 Alta
Postadresse Postboks 1258, 9505 Alta

Nøkkelpersoner