Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 000 2 740
Sum driftskostnader -2 808 -2 791
Driftsresultat 193 -52
Resultat før skatt 193 -52
Årsresultat 193 -52
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 27
Omløpsmidler 576 562
Sum gjeld 435 634
Sum egenkapital 148 -45
Sum egenkapital og gjeld 584 589
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kroken Legekontor AS
Orgnummer 991 933 131
Telefon (+47) 77 60 48 50
Telefaks (+47) 77 60 48 51
E-post post@kroken.nhn.no
Hjemmeside www.krokenlegekontor.no
Besøksadresse B A Løvolds veg 12, 9022 Krokelvdalen
Postadresse B A Løvolds veg 12, 9022 Krokelvdalen

Nøkkelpersoner