Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 054 661
Sum driftskostnader -1 009 -741
Driftsresultat 46 -80
Resultat før skatt 36 -91
Årsresultat 36 -91
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 445 409
Sum gjeld 81 81
Sum egenkapital 364 328
Sum egenkapital og gjeld 445 409
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ski Gullsmedforretning AS
Orgnummer 991 936 106
Telefon (+47) 64 87 33 28
Telefaks (+47) 64 87 54 06
Mobiltelefon (+47) 971 91 300
Hjemmeside www.skigullsmedforretning.no
Besøksadresse Idrettsveien 3, 1400 Ski
Postadresse Idrettsveien 3 Gågata, 1400 Ski

Nøkkelpersoner