Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -5 -8
Driftsresultat -5 -8
Resultat før skatt -5 -8
Årsresultat -5 -8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 33 38
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 33 38
Sum egenkapital og gjeld 33 38
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J. C. Feldes Legat
Orgnummer 991 972 218
Besøksadresse c/o Kommunekassereren i Nordre Land Storgata 28, 2870 Dokka
Postadresse c/o Kommunekassereren i Nordre Land Storgata 28, 2870 Dokka

Nøkkelpersoner