Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -2 -6
Driftsresultat -2 -6
Resultat før skatt -2 -6
Årsresultat -2 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 22 24
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 22 24
Sum egenkapital og gjeld 22 24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J. C. Feldes Legat
Orgnummer 991 972 218
Besøksadresse c/o Kommunekassereren i Nordre Land Storgata 28, 2870 Dokka
Postadresse c/o Kommunekassereren i Nordre Land Storgata 28, 2870 Dokka

Nøkkelpersoner