Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -8
Driftsresultat -9 -8
Resultat før skatt -9 -8
Årsresultat -9 -8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 46 55
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 46 55
Sum egenkapital og gjeld 46 55
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J. C. Feldes Legat
Orgnummer 991 972 218
Besøksadresse c/o Kommunekassereren i Nordre Land Storgata 28, 2870 Dokka
Postadresse c/o Kommunekassereren i Nordre Land Storgata 28, 2870 Dokka

Nøkkelpersoner