Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 22 825 24 073
Sum driftskostnader -21 808 -21 849
Driftsresultat 1 018 2 224
Resultat før skatt 1 019 2 221
Årsresultat 737 1 612
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 404 684
Omløpsmidler 12 189 10 434
Sum gjeld 9 438 8 700
Sum egenkapital 3 155 2 418
Sum egenkapital og gjeld 12 593 11 118
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Momentum Arkitekter AS
Orgnummer 992 034 904
Telefon (+47) 22 55 85 00
Mobiltelefon (+47) 919 18 873
E-post post@momentumark.no
Hjemmeside www.momentumark.no
Besøksadresse Rosenborggata 19C, 0356 Oslo
Postadresse Postboks 5216 Majorstuen, 0303 Oslo

Nøkkelpersoner