Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 26 241 22 361
Sum driftskostnader -26 236 -22 325
Driftsresultat 44 37
Resultat før skatt 49 42
Årsresultat 29 15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 127 168
Omløpsmidler 3 636 3 427
Sum gjeld 1 389 1 259
Sum egenkapital 2 400 2 370
Sum egenkapital og gjeld 3 789 3 629
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Backstage Management Og Produksjon
Orgnummer 992 109 157
Telefon (+47) 22 92 50 40
Telefaks (+47) 22 92 50 41
E-post post@backstage.no
Hjemmeside www.backstage.no
Besøksadresse Magnus Barfots gate 7, 0273 Oslo
Postadresse Magnus Barfots gate 7, 0273 Oslo

Nøkkelpersoner