Nøkkeltall 2019 2017
Sum driftsinntekter 58 474 68 752
Sum driftskostnader -142 935 -71 617
Driftsresultat -84 461 -2 866
Resultat før skatt -165 944 47 401
Årsresultat -166 001 26 064
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2017
Varige driftsmidler 1 578 2 148
Omløpsmidler 302 994 378 455
Sum gjeld 1 230 454 860 591
Sum egenkapital 542 277 772 487
Sum egenkapital og gjeld 1 772 732 1 633 078
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Umoe Restaurants AS
Orgnummer 992 249 870
Telefon (+47) 67 55 55 55
Telefaks (+47) 67 54 50 09
Besøksadresse Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 260, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner