Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 26 931 23 814
Sum driftskostnader -25 165 -23 476
Driftsresultat 1 766 338
Resultat før skatt 1 767 304
Årsresultat 1 071 -186
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 420 567
Omløpsmidler 12 185 8 674
Sum gjeld 6 425 5 444
Sum egenkapital 10 161 9 090
Sum egenkapital og gjeld 16 586 14 534
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Moe Rådgivende Ingeniører AS
Orgnummer 992 426 829
Telefon (+47) 66 98 95 10
Mobiltelefon (+47) 907 31 073
E-post info@moepolyplan.no
Hjemmeside www.moe-as.no/
Besøksadresse Solbråveien 23, 1383 Asker
Postadresse Solbråveien 23, 1383 Asker

Nøkkelpersoner