Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 9 328 9 372
Sum driftskostnader -11 725 -8 828
Driftsresultat -2 397 544
Resultat før skatt -2 453 478
Årsresultat -2 453 332
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 3 284 2 956
Omløpsmidler 2 743 4 530
Sum gjeld 7 699 8 691
Sum egenkapital -1 467 986
Sum egenkapital og gjeld 6 232 9 677
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Handz On Hovedkontor
Orgnummer 992 636 254
Telefon (+47) 67 42 09 29
Telefaks (+47) 479 16 403
E-post post@handzon.no
Hjemmeside handzon.no/Hjem/tabid/725/language/nb-NO/Default.aspx
Besøksadresse Enebakkveien 150, 0680 Oslo
Postadresse c/o Saldo Regnskap AS Postboks 6612 Etterstad, 0607 Oslo

Nøkkelpersoner