Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 71 630 52 798
Sum driftskostnader -71 837 -52 790
Driftsresultat -208 8
Resultat før skatt -804 -355
Årsresultat -510 -355
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 71 155
Omløpsmidler 24 197 14 884
Sum gjeld 25 722 15 690
Sum egenkapital -372 138
Sum egenkapital og gjeld 25 350 15 828
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Boxon AS
Orgnummer 992 815 922
Telefon (+47) 31 30 19 00
E-post post@boxon.com
Hjemmeside www.boxon.no
Besøksadresse Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen
Postadresse Postboks 4108, 3005 Drammen

Nøkkelpersoner