Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 23 915 25 955
Sum driftskostnader -23 859 -25 111
Driftsresultat 56 843
Resultat før skatt -63 717
Årsresultat -50 531
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 861 3 055
Omløpsmidler 11 306 5 692
Sum gjeld 10 710 5 297
Sum egenkapital 5 464 5 514
Sum egenkapital og gjeld 16 175 10 810
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Foka Entreprenør AS
Orgnummer 993 788 406
Telefon (+47) 992 11 815
E-post frank@foka.no
Hjemmeside www.foka.no
Besøksadresse Glimmerveien 81, 1475 Finstadjordet
Postadresse Postboks 8, 1475 Finstadjordet

Nøkkelpersoner