Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 3 226 3 148
Sum driftskostnader -5 627 -6 428
Driftsresultat -2 401 -3 280
Resultat før skatt -7 360 2 652
Årsresultat -7 776 448
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 730 13 706
Sum gjeld 308 597 305 011
Sum egenkapital 36 729 44 504
Sum egenkapital og gjeld 345 325 349 515
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Capio Norge Holding AS
Orgnummer 993 839 140
Telefon (+47) 22 95 75 00
Telefaks (+47) 22 69 45 35
Besøksadresse Borgenveien 2 A, 0370 Oslo
Postadresse Postboks 5280 Majorstuen, 0303 Oslo

Nøkkelpersoner