Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 844 7 304
Sum driftskostnader -5 579 -4 535
Driftsresultat -735 2 768
Resultat før skatt -735 2 769
Årsresultat -539 2 058
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 330 2 085
Omløpsmidler 2 268 3 432
Sum gjeld 696 1 169
Sum egenkapital 3 962 4 501
Sum egenkapital og gjeld 4 658 5 671
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K.A.J Dykkertjeneste AS
Orgnummer 994 242 679
Telefon (+47) 922 62 015
Mobiltelefon (+47) 922 62 015
E-post kaj@dykkertjeneste.no
Hjemmeside www.dykkertjeneste.no
Besøksadresse Skomakerveien 4, 1640 Råde
Postadresse Skomakerveien 4, 1640 Råde

Nøkkelpersoner