Nøkkeltall 2010
Sum driftsinntekter 758
Sum driftskostnader -343
Driftsresultat 413
Resultat før skatt 391
Årsresultat 282
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2010
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 501
Sum gjeld 219
Sum egenkapital 282
Sum egenkapital og gjeld 501
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordinvest Group Spolka Z O O
Orgnummer 994 643 339
E-post info@jobselect.no
Hjemmeside www.jobselect.no
Besøksadresse c/o Jobselect AS Vebjørns vei 5, 3414 Lierstranda
Postadresse c/o Jobselect AS Vebjørns vei 5, 3414 Lierstranda

Nøkkelpersoner