Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 398 2 643
Sum driftskostnader -3 300 -2 112
Driftsresultat 99 532
Resultat før skatt 52 472
Årsresultat 42 356
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 793 2 279
Omløpsmidler 820 338
Sum gjeld 2 553 2 418
Sum egenkapital 241 198
Sum egenkapital og gjeld 2 793 2 617
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aqua Lofoten Coast Adventure AS
Orgnummer 994 797 425
Telefon (+47) 990 19 042
E-post therese@aqualofoten.no
Hjemmeside www.aqualofoten.com
Besøksadresse Reine, 8390 Reine
Postadresse Reine, 8390 Reine

Nøkkelpersoner