Nøkkeltall 2020 2018
Sum driftsinntekter 40 124 30 769
Sum driftskostnader -36 192 -32 701
Driftsresultat 3 933 -1 932
Resultat før skatt 3 678 -2 117
Årsresultat 2 862 -1 645
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2020 2018
Varige driftsmidler 1 330 2 885
Omløpsmidler 16 843 6 363
Sum gjeld 10 748 4 836
Sum egenkapital 7 511 4 649
Sum egenkapital og gjeld 18 259 9 485
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ace Winches Norge AS
Orgnummer 995 284 766
Telefon (+47) 51 83 95 20
Hjemmeside www.ace-winches.com
Besøksadresse Sothammergeilen 9 , Bygg 1, 4029 Stavanger
Postadresse Postboks 4357, 4082 Stavanger

Nøkkelpersoner