Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 43 146 43 681
Sum driftskostnader -43 130 -43 367
Driftsresultat 16 315
Resultat før skatt 138 610
Årsresultat 138 610
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 049 3 633
Omløpsmidler 15 031 16 575
Sum gjeld 8 296 10 142
Sum egenkapital 10 238 10 100
Sum egenkapital og gjeld 18 534 20 243
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Teater Innlandet AS
Orgnummer 995 489 686
Telefon (+47) 62 59 87 20
Telefaks (+47) 62 59 87 21
E-post epost@teaterinnlandet.no
Hjemmeside www.teaterinnlandet.no
Besøksadresse Torggata 100, 2317 Hamar
Postadresse Postboks 4153, 2307 Hamar

Nøkkelpersoner