Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 280 7 578
Sum driftskostnader -7 102 -6 700
Driftsresultat -822 877
Resultat før skatt -986 631
Årsresultat -732 -35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 344 5 610
Omløpsmidler 1 217 1 931
Sum gjeld 5 506 6 701
Sum egenkapital 237 968
Sum egenkapital og gjeld 5 743 7 670
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bratås AS
Orgnummer 995 652 528
Telefon (+47) 924 60 700
Telefaks (+47) 33 38 20 41
Mobiltelefon (+47) 924 60 700
E-post bratas@bratas.no
Hjemmeside www.bratas.no
Besøksadresse Gipøveien 8, 3140 Nøtterøy
Postadresse Gipøveien 8, 3140 Nøtterøy

Nøkkelpersoner