Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 18 0
Driftsresultat 18 0
Resultat før skatt 18 0
Årsresultat 18 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 2
Sum gjeld 0 18
Sum egenkapital 2 -16
Sum egenkapital og gjeld 2 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tømrermester Krøtø AS
Orgnummer 995 661 543
Telefon (+47) 66 90 23 21
Telefaks (+47) 66 90 36 01
Mobiltelefon (+47) 971 23 226
E-post post@kroto.no
Hjemmeside www.kroto.no
Besøksadresse Solstadlia 11, 1395 Hvalstad
Postadresse Postboks 250, 1379 Nesbru

Nøkkelpersoner