Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Frisør Lana Emberland
Orgnummer 996 136 833
Telefon (+47) 52 72 57 60
Mobiltelefon (+47) 462 50 825
E-post lana.emberland@gmail.com
Besøksadresse Storgata 20, 4010 Stavanger
Postadresse Langgata 1, 5523 Haugesund

Nøkkelpersoner