Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 172 16 891
Sum driftskostnader -13 948 -19 399
Driftsresultat -4 776 -2 509
Resultat før skatt -5 041 -2 773
Årsresultat -5 060 -2 037
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 323 779
Omløpsmidler 2 323 4 720
Sum gjeld 11 125 10 240
Sum egenkapital -4 023 1 037
Sum egenkapital og gjeld 7 102 11 277
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn StS engineering AS
Orgnummer 996 275 558
Telefon (+47) 52 90 01 00
Telefaks (+47) 52 90 01 01
E-post firmapost@stsgruppen.com
Hjemmeside www.stsgruppen.com
Besøksadresse Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg
Postadresse Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg

Nøkkelpersoner