Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 75 73
Sum driftskostnader -9 -135
Driftsresultat 67 -62
Resultat før skatt 54 -86
Årsresultat 54 -86
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 225
Omløpsmidler 77 42
Sum gjeld 310 553
Sum egenkapital -233 -287
Sum egenkapital og gjeld 77 266
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Center Prosjekt AS
Orgnummer 996 610 187
Besøksadresse Hovedgata 10, 4900 Tvedestrand
Postadresse Hovedgata 10, 4900 Tvedestrand

Nøkkelpersoner