Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 75
Sum driftskostnader -14 -9
Driftsresultat -14 67
Resultat før skatt -14 54
Årsresultat -14 54
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 77
Sum gjeld 247 310
Sum egenkapital -247 -233
Sum egenkapital og gjeld 0 77
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Center Prosjekt AS
Orgnummer 996 610 187
Besøksadresse Hovedgata 10, 4900 Tvedestrand
Postadresse Hovedgata 10, 4900 Tvedestrand

Nøkkelpersoner