Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter -16 36
Sum driftskostnader 0 -92
Driftsresultat -16 -56
Resultat før skatt -16 -57
Årsresultat -16 -57
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 35 69
Sum gjeld 324 345
Sum egenkapital -288 -272
Sum egenkapital og gjeld 35 73
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cream T Pickups AS
Orgnummer 996 900 959
Telefon (+47) 928 29 111
E-post k-uthaug@frisurf.no
Hjemmeside www.creamtpickups
Besøksadresse Søndre Bogstad vei, 1930 Aurskog
Postadresse Voll terrasse 73, 1358 Jar

Nøkkelpersoner