Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -12
Driftsresultat 0 -12
Resultat før skatt 0 -12
Årsresultat 0 -12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 324 324
Sum egenkapital -301 -301
Sum egenkapital og gjeld 22 22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cream T Pickups AS
Orgnummer 996 900 959
Telefon (+47) 928 29 111
E-post k-uthaug@frisurf.no
Hjemmeside www.creamtpickups
Besøksadresse Søndre Bogstad vei, 1930 Aurskog
Postadresse Voll terrasse 73, 1358 Jar

Nøkkelpersoner