Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -16 -48
Driftsresultat -16 -48
Resultat før skatt -16 -48
Årsresultat -16 -48
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 10
Sum gjeld 108 101
Sum egenkapital -107 -91
Sum egenkapital og gjeld 1 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sve Ole Jørgen Holding AS
Orgnummer 996 936 635
Telefon (+47) 70 26 13 82
Mobiltelefon (+47) 995 76 000
E-post ole.joergen.sve@lantmannen.com
Besøksadresse Sve, 6200 Stranda
Postadresse Sve, 6200 Stranda

Nøkkelpersoner