Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 446 4 069
Sum driftskostnader -4 275 -3 900
Driftsresultat 171 170
Resultat før skatt 157 166
Årsresultat 117 121
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 457 1 176
Sum gjeld 674 511
Sum egenkapital 783 665
Sum egenkapital og gjeld 1 457 1 176
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Se Min Kjole AS
Orgnummer 996 948 048
Telefon (+47) 22 23 35 90
E-post stine@seminkjole.com
Hjemmeside seminkjole.com
Besøksadresse Arendalsgata 12 A, 0463 Oslo
Postadresse Arendalsgata 12 A, 0463 Oslo

Nøkkelpersoner