Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -17 -12
Driftsresultat -17 -12
Resultat før skatt -13 -8
Årsresultat -13 -8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 149 163
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 149 163
Sum egenkapital og gjeld 149 163
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prestjordet Lars O Og Kones Fond
Orgnummer 997 122 038
Besøksadresse c/o Støttefunksjoen Midtgard Lom kommune, 2686 Lom
Postadresse c/o Støttefunksjoen Midtgard Lom Kommune, 2686 Lom

Nøkkelpersoner