Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 -8
Driftsresultat -1 -8
Resultat før skatt 0 -6
Årsresultat 0 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 143 143
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 143 143
Sum egenkapital og gjeld 143 143
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prestjordet Lars O Og Kones Fond
Orgnummer 997 122 038
Besøksadresse c/o Støttefunksjoen Midtgard Lom kommune, 2686 Lom
Postadresse c/o Støttefunksjoen Midtgard Lom Kommune, 2686 Lom

Nøkkelpersoner