Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -100 0
Driftsresultat -100 0
Resultat før skatt -100 0
Årsresultat -165 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 100
Sum gjeld 65 0
Sum egenkapital -65 100
Sum egenkapital og gjeld 0 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G G Service AS
Orgnummer 997 175 794
Telefon (+47) 958 44 661
Besøksadresse c/o Delan-Sing Selvanayagam Kristoffer Robins vei 2, 0978 Oslo
Postadresse c/o Delan-Sing Selvanayagam Kristoffer Robins vei 2, 0978 Oslo

Nøkkelpersoner