Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 100 100
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 100 100
Sum egenkapital og gjeld 100 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G G Service AS
Orgnummer 997 175 794
Telefon (+47) 958 44 661
Besøksadresse c/o Delan-Sing Selvanayagam Kristoffer Robins vei 2, 0978 Oslo
Postadresse c/o Delan-Sing Selvanayagam Kristoffer Robins vei 2, 0978 Oslo

Nøkkelpersoner