Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 531 183
Sum driftskostnader -449 -277
Driftsresultat 82 -94
Resultat før skatt 106 -88
Årsresultat 106 -88
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 76 0
Omløpsmidler 422 226
Sum gjeld 559 394
Sum egenkapital 159 53
Sum egenkapital og gjeld 718 446
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jacobsen Rørservice AS
Orgnummer 997 218 426
Telefon (+47) 472 93 766
Mobiltelefon (+47) 472 93 766
E-post espenjac@gmail.com
Hjemmeside www.jacobsenror.no/
Besøksadresse Solåsveien 23, 4016 Stavanger
Postadresse Solåsveien 23, 4016 Stavanger

Nøkkelpersoner