Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 -9
Driftsresultat -4 -9
Resultat før skatt -7 -11
Årsresultat -7 -11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 21
Sum gjeld 235 228
Sum egenkapital -214 -207
Sum egenkapital og gjeld 21 21
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Steinkjer Bio Vedlager AS
Orgnummer 997 218 795
Telefon (+47) 900 28 975
Mobiltelefon (+47) 900 28 975
Besøksadresse Nedre Sørliveg 12, 7712 Steinkjer
Postadresse Nedre Sørliveg 12, 7712 Steinkjer

Nøkkelpersoner