Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 -13
Driftsresultat -4 -13
Resultat før skatt -3 -12
Årsresultat -3 -12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 84 84
Sum gjeld 7 4
Sum egenkapital 77 80
Sum egenkapital og gjeld 84 84
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn O Provence AS
Orgnummer 997 222 024
Besøksadresse c/o Vegar Fredly Sandblåst Brettevilles gate 17, 0481 Oslo
Postadresse c/o Vegar Fredly Sandblåst Brettevilles gate 17, 0481 Oslo

Nøkkelpersoner