Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 23 970 34 801
Sum driftskostnader -24 899 -18 282
Driftsresultat -929 16 519
Resultat før skatt -13 236 149
Årsresultat -9 648 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 333 843 337 763
Omløpsmidler 21 084 5 779
Sum gjeld 352 860 344 140
Sum egenkapital 5 847 -406
Sum egenkapital og gjeld 358 707 343 734
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Britannia Eiendom AS
Orgnummer 997 430 549
Telefon (+47) 930 99 322
Besøksadresse Bynesveien 9, 7018 Trondheim
Postadresse Bynesveien 9, 7018 Trondheim

Nøkkelpersoner