Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 28 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 28 0
Sum egenkapital og gjeld 28 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Media Z
Orgnummer 997 517 636
Besøksadresse Maridalsveien 237 B, 0467 Oslo
Postadresse Maridalsveien 237 B, 0467 Oslo

Nøkkelpersoner