Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 31 31
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 31 31
Sum egenkapital og gjeld 31 31
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Brandkon AS
Orgnummer 998 010 616
Telefon (+47) 958 80 035
Mobiltelefon (+47) 958 80 035
E-post rogerbra65@hotmail.com
Besøksadresse Lovund, 8764 Lovund
Postadresse Postboks 113, 8764 Lovund

Nøkkelpersoner