Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 394 1 427
Sum driftskostnader -1 370 -1 490
Driftsresultat 24 -62
Resultat før skatt 9 -79
Årsresultat 9 -79
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 219 341
Omløpsmidler 343 288
Sum gjeld 396 471
Sum egenkapital 167 158
Sum egenkapital og gjeld 562 629
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skien Gokart Utleie AS
Orgnummer 998 532 787
Telefon (+47) 481 18 322
Mobiltelefon (+47) 481 18 322
E-post post@skiengokart.no
Hjemmeside www.skiengokart.no
Besøksadresse Voldsvegen 192, 3739 Skien
Postadresse Skjelbekkåsen 54, 3720 Skien

Nøkkelpersoner