Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -129 -11
Driftsresultat -129 -11
Resultat før skatt -145 -11
Årsresultat -145 -11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 322 0
Omløpsmidler 69 26
Sum gjeld 4 553 13
Sum egenkapital 1 838 13
Sum egenkapital og gjeld 6 391 26
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T Og T AS
Orgnummer 998 562 600
Telefon (+47) 473 49 196
Mobiltelefon (+47) 473 49 196
E-post reidun.villandseie@sdsl.no
Besøksadresse Furusetvegen 3, 3580 Geilo
Postadresse Furusetvegen 3, 3580 Geilo

Nøkkelpersoner