Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 997 574
Sum driftskostnader -788 -400
Driftsresultat 210 174
Resultat før skatt -84 -63
Årsresultat -84 -63
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 952 10 187
Omløpsmidler 61 261
Sum gjeld 8 321 8 674
Sum egenkapital 1 691 1 775
Sum egenkapital og gjeld 10 013 10 449
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T Og T AS
Orgnummer 998 562 600
Telefon (+47) 473 49 196
Mobiltelefon (+47) 473 49 196
E-post reidun.villandseie@sdsl.no
Besøksadresse Furusetvegen 3, 3580 Geilo
Postadresse Furusetvegen 3, 3580 Geilo

Nøkkelpersoner