Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 861 905
Sum driftskostnader -720 -977
Driftsresultat 142 -71
Resultat før skatt -152 -358
Årsresultat -152 -358
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 8 665 9 136
Omløpsmidler 25 188
Sum gjeld 6 455 7 936
Sum egenkapital 2 235 1 388
Sum egenkapital og gjeld 8 690 9 324
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T Og T AS
Orgnummer 998 562 600
Telefon (+47) 473 49 196
Mobiltelefon (+47) 473 49 196
E-post reidun.villandseie@sdsl.no
Besøksadresse Furusetvegen 3, 3580 Geilo
Postadresse Furusetvegen 3, 3580 Geilo

Nøkkelpersoner