Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -17
Driftsresultat -23 -17
Resultat før skatt -23 -17
Årsresultat -23 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 8
Sum gjeld 44 21
Sum egenkapital -36 -13
Sum egenkapital og gjeld 8 8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Subsea AS
Orgnummer 998 673 585
Besøksadresse c/o Knut Atle Ertsland Djuvavegen 6, 5542 Karmsund
Postadresse c/o Knut Atle Ertsland Djuvavegen 6, 5542 Karmsund

Nøkkelpersoner