Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -19
Driftsresultat 0 -19
Resultat før skatt 0 -18
Årsresultat 0 -18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 18 25
Sum gjeld 14 21
Sum egenkapital 4 4
Sum egenkapital og gjeld 18 25
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Subsea AS
Orgnummer 998 673 585
Besøksadresse c/o Knut Atle Ertsland Djuvavegen 6, 5542 Karmsund
Postadresse c/o Knut Atle Ertsland Djuvavegen 6, 5542 Karmsund

Nøkkelpersoner