Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -10
Driftsresultat -10 -10
Resultat før skatt -10 -10
Årsresultat -10 -10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 8
Sum gjeld 88 86
Sum egenkapital -89 -79
Sum egenkapital og gjeld 0 8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Subsea AS
Orgnummer 998 673 585
Besøksadresse c/o Knut Atle Ertsland Djuvavegen 6, 5542 Karmsund
Postadresse c/o Knut Atle Ertsland Djuvavegen 6, 5542 Karmsund

Nøkkelpersoner