Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -15
Driftsresultat -23 -15
Resultat før skatt -24 -15
Årsresultat -17 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 453 1
Sum gjeld 517 41
Sum egenkapital -11 6
Sum egenkapital og gjeld 507 47
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kaxa AS
Orgnummer 998 761 654
Telefon (+47) 926 19 377
Mobiltelefon (+47) 926 19 377
Hjemmeside www.kaxa.no
Besøksadresse Hubroveien 1 A, 8300 Svolvær
Postadresse Hubroveien 1 A, 8300 Svolvær

Nøkkelpersoner