Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -16 -19
Driftsresultat -16 -19
Resultat før skatt -17 -21
Årsresultat -14 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 391 397
Sum gjeld 493 482
Sum egenkapital -41 -27
Sum egenkapital og gjeld 452 455
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kaxa AS
Orgnummer 998 761 654
Telefon (+47) 926 19 377
Mobiltelefon (+47) 926 19 377
Hjemmeside www.kaxa.no
Besøksadresse Hubroveien 1 A, 8300 Svolvær
Postadresse Hubroveien 1 A, 8300 Svolvær

Nøkkelpersoner