Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 -16
Driftsresultat -1 -16
Resultat før skatt -1 -16
Årsresultat -1 -16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 393 6
Sum gjeld 524 522
Sum egenkapital -92 -91
Sum egenkapital og gjeld 431 431
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kaxa AS
Orgnummer 998 761 654
Telefon (+47) 926 19 377
Mobiltelefon (+47) 926 19 377
Hjemmeside www.kaxa.no
Besøksadresse Hubroveien 1 A, 8300 Svolvær
Postadresse Hubroveien 1 A, 8300 Svolvær

Nøkkelpersoner