Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -24 -18
Driftsresultat -24 -18
Resultat før skatt -24 -18
Årsresultat -24 -18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 67 43
Sum egenkapital -67 -43
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Yellowstream AS
Orgnummer 998 901 359
Telefon (+47) 928 09 763
Mobiltelefon (+47) 928 09 763
Besøksadresse Hartmanns vei 31 E, 0284 Oslo
Postadresse Hartmanns vei 31 E, 0284 Oslo

Nøkkelpersoner