Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -8
Driftsresultat -9 -8
Resultat før skatt -9 -9
Årsresultat -9 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 10
Sum gjeld 98 98
Sum egenkapital -97 -88
Sum egenkapital og gjeld 1 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Noromega AS
Orgnummer 999 012 876
Telefon (+47) 419 30 288
Mobiltelefon (+47) 419 30 288
E-post yunlin@norsund.no
Besøksadresse Stortingsgata 8, 0161 Oslo
Postadresse Stortingsgata 8, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner