Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 881 2 285
Sum driftskostnader -2 188 -3 028
Driftsresultat -307 -743
Resultat før skatt -302 -749
Årsresultat 18 -749
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 89 119
Omløpsmidler 3 334 3 079
Sum gjeld 5 042 5 869
Sum egenkapital 116 -1 037
Sum egenkapital og gjeld 5 159 4 833
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Noromega AS
Orgnummer 999 012 876
Telefon (+47) 419 30 288
Mobiltelefon (+47) 419 30 288
E-post yunlin@norsund.no
Besøksadresse Stortingsgata 8, 0161 Oslo
Postadresse Stortingsgata 8, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner