Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -185 -16
Driftsresultat -185 -16
Resultat før skatt -185 -16
Årsresultat -185 -16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 18 206
Sum gjeld 98 100
Sum egenkapital -80 106
Sum egenkapital og gjeld 18 206
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Noromega AS
Orgnummer 999 012 876
Telefon (+47) 419 30 288
Mobiltelefon (+47) 419 30 288
E-post yunlin@norsund.no
Besøksadresse Stortingsgata 8, 0161 Oslo
Postadresse Stortingsgata 8, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner