Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 547 505
Sum driftskostnader -335 -486
Driftsresultat 212 19
Resultat før skatt 235 43
Årsresultat 0 42
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 1
Omløpsmidler 2 272 2 028
Sum gjeld 27 20
Sum egenkapital 2 245 2 010
Sum egenkapital og gjeld 2 272 2 029
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Forsvarsmuseets Venner
Orgnummer 841 855 752
Telefon (+47) 23 09 37 69
Telefaks (+47) 23 09 56 57
E-post fmuvenner@gmail.com
Hjemmeside www.fmuv.no
Besøksadresse Akershus Festing, 0015 Oslo
Postadresse Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo

Nøkkelpersoner