Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 520 773
Sum driftskostnader -434 -756
Driftsresultat 86 17
Resultat før skatt 86 33
Årsresultat 86 33
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 182 2 299
Sum gjeld 34 22
Sum egenkapital 1 148 2 278
Sum egenkapital og gjeld 1 182 2 299
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Forsvarsmuseets Venner
Orgnummer 841 855 752
Telefon (+47) 23 09 37 69
Telefaks (+47) 23 09 56 57
E-post fmuvenner@gmail.com
Hjemmeside www.fmuv.no
Besøksadresse Akershus Festing, 0015 Oslo
Postadresse Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo

Nøkkelpersoner